Moscow Vnukovo [UUWW] 24.12.2009
RA-87227
Yakovlev Yak-40K (msn: 9841559) mfy: 1978

RA-87227
UMPOHistory:
19.. Aviastar RA-87227
2008 UMPO RA-87227Canon Powershot G10
____________________________