Prag Ruzyne [LKPR] 26.12.2009
VP-BYU
Boeing 737-5Q8 (msn: 25167 / 2173) mfy: 1991

VP-BYU
DonaviaHistory:
1991 Linjeflyg SE-DNH
1993 SAS SE-DNH
1995 British Midland Airways G-BVZI
2001 bmi G-BVZI
2003 bmibaby G-BVZI
2008 Aeroflot-Don VP-BYU
2009 Donavia VP-BYUCanon Powershot G10
____________________________